Skip links

Top retriever

Razpis za 2023

TOP RETRIEVER 2023

Slovenski klub retrieverjev (SKR) za leto 2023 razpisuje tekmovanje za mladi  TOP retriever Slovenije  in TOP retriever Slovenije. Namen tekmovanja je predstaviti razstavne uspehe članov kluba in jih dodatno spodbuditi k razstavljanju svojih psov. Na tekmovanje se lahko prijavijo vsi člani kluba. Pogoj je celoletno članstvo v klubu oz. pristop in plačilo članarine najkasneje do 31.3.2023.

Pri izbiri se bodo upoštevali vsi rezultati z državnih, mednarodnih in specialnih razstav v Sloveniji in tujini v obdobju 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023.

Pri izbiri mladi TOP retriever Slovenije se upoštevajo rezultati razredov: mladiči, najmlajši, mladi in vmesni.

Pri izbiri TOP retriever Slovenije se upoštevajo rezultati razredov: vmesni, odprti, delovni, šampioni in veterani.

En pes lahko tekmuje samo v eni kategoriji. Letos smo spremenili sistem točkovanja, ki si ga lahko ogledate v točkovniku, objavljenem na naši spletni strani.

Kot dokazilo za prijavljene razstave morate obvezno posredovati fotokopije ocenjevalnih listov in kartončkov, dele katalogov, iz katerih je razvidno število psov v posameznem razredu in naslovno stran kataloga ter dokazila o uvrstitvi v defileju (fotografijo ali morebitna druga dokazila). Vsa dokazila je potrebno poslati po pošti na naslov: Slovenski klub retrieverjev, Andrićeva 1, 1000 Ljubljana ali elektronski pošti na naslov sivolra@gmail.com  najkasneje do 31.12.2023. Zaželeno je sprotno pošiljanje rezultatov. Po prejemu vse dokumentacije boste do 10. 1. 2024 po e-pošti obveščeni o končnem številu točk. Rok za morebitne pritožbe je 7 dni od obvestila po e-pošti. Pritožbe bo obravnavala komisija za prireditve.

Rezultati bodo razglašeni na prvem naslednjem klubskem dnevu po 31. 12. 2023, kjer se bodo podelila tudi priznanja in nagrade najboljšim. Rezultati bodo objavljeni tudi na uradni spletni strani kluba.

Če želite sodelovati v tekmovanju za izbor Mladi Top retriever Slovenije ali Top retriever Slovenije vas prosimo, da čitljivo izpolnite prijavnico za vsakega prijavljenega psa posebej in jo skupaj s fotokopijo rodovnika najkasneje do 31. julija  2023 pošljete po pošti na naslov: Slovenski klub retrieverjev, Andrićeva 1, 1000 Ljubljana ali elektronski pošti na naslov sivolra@gmail.com. Po prejetju prijavnice vas bomo o tem obvestili.

Prijavnine ni!

Prijava je  možna do 31.07.2023

PRIJAVNICA TOP RETRIEVER TOČKOVANJE TOČKOVANJE ZA POSAMEZNO RAZSTAVO
TOP RETRIEVER 2022 TOP RETRIEVER 2021 TOP RETRIEVER 2020 TOP RETRIEVER 2019 TOP RETRIEVER 2018 TOP RETRIEVER 2017 TOP RETRIEVER 2016 TOP RETRIEVER 2015 TOP RETRIEVER 2014
Return to top of page