Skip links

O klubu

SLOVENSKI KLUB RETRIEVERJEV (SKR) SKOZI ČAS

PRED USTANOVITVIJO KLUBA:

Začetki segajo v leto 1982, ko so bile pasme prinašalcev še v skupni Vzrejni komisiji za španjele, in sicer kot Podkomisija za retrieverje. Ta se je v letu 1985 preoblikovala v samostojno Vzrejno komisijo za retrieverje pri KZS, takratni predsednik je bil g. Janez Podnar. Za njim je delo prevzela Barbara Krumpak, ki je bila tudi predsednica iniciativnega odbora za ustanovitev kluba.

POSTOPEK USTANOVITVE:

Dne 6. oktobra 1994 je bil prvi sestanek pripravljalnega odbora za pripravo ustanovne skupščine Slovenskega kluba za retrieverje, na katerem je bil določen datum ustanovne skupščine, ki je bila 16. decembra 1994 v prostorih KS Tabor. Za prvega predsednika kluba je bil izvoljen g. Tone Hočevar (mandat 1994 – 1998), za sekretarko ga. Tina Herman, ostali člani upravnega odbora so bili še Zvonka Furlan, Barbara Krumpak, Peter Pečnik, Simona Volaj in Jože Urh.

SKR je bil vpisan v register pod zap.št. 1329 pri UE Ljubljana dne 23. 10. 1995.

STATUT IN PRISTOJNOSTI:

Prvi statut kluba je bil sprejet 16. decembra 1994, na izredni skupščini 1997 pa smo ga morali uskladiti z novo zakonodajo (Zakon o društvih) in leta 2003 z novim Statutom KZS. Zaradi zapletov z upravno enoto je bil SKR »v mirovanju« celo leto 1998 in del leta 1999. Zbor sodnikov je na svoji seji 25. januarja 1996 sprejel sklep, da se »vse pristojnosti vzrejne komisije za retrieverje prenesejo na Strokovno komisijo za vzrejo Slovenskega kluba retrieverjev«, kar je KZS kasneje tudi potrdila. V času mirovanja so bile pristojnosti vzreje začasno prenešene na državno vzrejno komisijo pri KZS. Od jeseni 1999 pa do današnjega dne je vzreja zopet v okviru kluba, po statutu KZS iz leta 2003 pa mora člane vzrejne komisije, ki jih predlaga UO SKR, potrditi (lahko jih tudi zavrne) delni zbor sodnikov za retrieverje.

PRENESITE STATUT KLUBA

ZAPISNIK ZADNJE SKUPŠČINE

Prenesite zapisnik zadnje skupščine.

PRENESITE ZAPISNIK

VZREJA:

Prvi vpisani psi:

Labradorec – samci: BOY, pol. 25. 1. 1986 (najstarejši vzrejno pregledan samec: Lord Casey, pol. 28. 9. 1982)

Labradorec – samice: HELI, pol. 9. 6. 1985 (najstarejša vzrejno pregledana samica: Diana, pol. 6. 2. 1981)

Zlati prinašalec – samec: IBIS MIMOJSKI, pol. 11. 4. 1986 (najstarejši vzrejno pregledan samec: Axvel/Buco, pol. 30. 11. 1979)

Zlati prinašalec – samice: FERA WESLJARSKA, pol. 12. 4. 1983 (tudi najstarejša vzrejno pregledana psica)

LOGOTIP IN CELOSTNA PODOBA TER SPLETNA STRAN:

Prvi logotip nam je brezplačno odstopila Sekcija za retrieverje pri LKD Gorenjske, ki jo je vodil g. Jože Vester. Leta 2001 je Marjana Česenj izdelala nov logotip, v katerem so tri najbolj zastopane pasme, in sicer glave zlatega prinašalca Norwood Boy of Glen Sheallag (lastnica Marjana Česenj) labradorke Tylah Sweet Champaigne (lastnica Barbara Krumpak) in gladkodlakega prinašalca Almanza Highway Robbery (lastnica Sanja Ferlan Horvat).  Naslednji korak je bil storjen, ko je naša sekretarka, priznana oblikovalka Marica Švagelj v letih 2005 in 2006 oblikovala članske izkaznice, priznanja in prenovljeno spletno stran. Prenova spletne strani v letu 2012 je delo Mateje Šrimpf.

PREDSEDNIKI:

Od ustanovne skupščine 16. decembra 1994 je bil prvi predsednik Slovenskega kluba retrieverjev g. Tone Hočevar, članov je bilo 11. Leta 1998 je bila na skupščini na mesto predsednice izvoljena Simona Volaj (polni mandat 1998–2002 in podaljšanje 2002–2004), za sekretarko gdč. Nika Kunaver in za blagajničarko ga. Majda Štebih. Maja 2004 je imel SKR 22 članov. Leta 2004 je vodenje kluba prevzela Barbara Krumpak (prvi mandat 2004 –2008, drugi 2008–2012).

PRIREDITVE:

V letu 1996 je klub v okviru CACIB Kranj organiziral prvo specialno razstavo Slovenskega kluba retrieverjev. Poleg tega smo začeli tudi z lastno organizacijo vzrejnih pregledov. Jeseni, 5. oktobra 1996, pa je SKR v sodelovanju z LKD Ptuj oz. Lovsko družino Jože Lacko organiziral tudi že prvo tekmo v prinašanju »CACT Ptuj ’96«, na kateri je sodelovalo 8 tekmovalcev. Od leta 2001 ima tekma status mednarodne preizkušnje, na kateri se podeljuje naziv CACIT. V letu 2012 smo organizirali že 14. preizkušnjo v prinašanju za retrieverje po programu TP-R.

Vsako leto organiziramo dva vzrejna pregleda (spomladanskega in jesenskega), razstavo (specialno v okviru ene izmed mednarodnih razstav in/ali samostojno klubsko razstavo s podelitvijo CAC). Letos je bila tako v okviru CACIB Ljubljana že 16. klubska razstava. Za preizkušanje lovskih delovnih sposobnosti klub vsako leto organizira tudi vsaj eno Preizkušnjo naravnih zasnov (PNZ).

Da bi premostili veliko razliko v zahtevnosti med PNZ in TP-R, je bila 16. septembra 2006 v soorganizaciji LKD Ptuj izvedena prva poskusna Lokalna lovska preizkušnja v prinašanju (LP-R), ki se je je udeležilo 7 tekmovalcev. LP-R so slovenski kinologi zelo dobro sprejeli, od leta 2008 je je to tekma državnega ranga s podelitvijo CACT (in prinaša kvalifikacijo psa za prijavo v razred delovnih na razstavah). Organiziramo jo v soorganizaciji LKD Maribor, v letu 2012 je sodelovalo 14 tekmovalcev.

ORGANI SKR
POSTANITE ČLAN
Return to top of page