Skip links

Razpis za vzrejni pregled

V LETU 2020

Vzrejna komisija za prinašalce pri Slovenskem klubu retrieverjev prireja v nedeljo, 25.10.2020, vzrejni pregled z ocenjevanjem zunanjosti in vzrejno preizkušnjo pri ribnikih v dolini Drage pri Igu s pričetkom ob 9. uri.

Prijave za vzrejni pregled in telesno ocenjevanje pošljite z NAVADNO POŠTO najkasneje 10 dni predprireditvijo (do 15.10.2020 – poštni žig) na naslov: KRAIGHER Hojka, Brdnikova 31, 1000 Ljubljana.

Prijava mora vsebovati naslednje dokumente:

Vzrejna komisija ne pošilja potrditev prejema prijav. Neprijavljeni psi ne bodo mogli sodelovati na prireditvi.

K prijavi psa priložite še kopije zdravniških potrdil (pregled oči, slikanje kolkov, genetski testi) tertelesne ocene in delovne preizkušnje, v kolikor ste jih že predhodno opravili. Na dan prireditve jekomisiji potrebno predložiti na vpogled dokumente v originalu oziroma dostaviti kopije dokumentacije, s katero ob prijavi še niste razpolagali. Psi, ki nimajo opravljenih vseh predpisanih testov in drugihpogojev za pristop (izjema sta telesna ocena in vzrejna preizkušnja, v kolikor se opravljata na danprireditve) ne bodo mogli pristopiti k vzrejnemu pregledu.

Pogoji za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti – telesni oceni:

 • Potrdilo o cepljenju proti steklini (potni list).
 • Veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih. Psi morajo biti označeni – čipirani v državi, kjer so se skotili. Uvoženi psi morajo biti vpisani v slovensko rodovno knjigo in imeti SLR številko.
 • Kopija rodovnika.
 • Veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto.

Najnižja starost psa/psice za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti je 9 mesecev.
Lastnik se strinja z objavo podatkov vzrejnega pregleda za kinološke potrebe v Kinologu in/ali naspletnih straneh kluba retrieverjev.

Pogoji za udeležbo vzrejni preizkušnji:

 • Potrdilo o cepljenju proti steklini (potni list).
 • Veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih. Psi morajo biti označeni – čipirani v državi, kjer so se skotili. Uvoženi psi morajo biti vpisani v slovensko rodovno knjigo in imeti SLR številko.
 • Kopija rodovnika.
 • Veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto.
 • Pozitivna ocena zunanjosti.

Najnižja starost psa/psice za udeležbo na vzrejni preizkušnji je 9 mesecev.
Lastnik se strinja z objavo podatkov vzrejnega pregleda za kinološke potrebe v Kinologu in na spletni strani kluba retrieverjev.

Za vzrejni pregled potrebujete še:

 • Potrdilo o cepljenju proti steklini (potni list).
 • Veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih. Psi morajo biti označeni – čipirani v državi. Uvoženi psi morajo biti vpisani v slovensko rodovno knjigo in imeti SLR številko.
 • Kopija rodovnika.
 • Fotokopijo ocene zunanjosti najmanj DOBRO (če jo že ima), ki jo je pes pridobil na ocenjevanju zunanjosti; oceno zunanjosti lahko pridobite neposredno pred vzrejnim pregledom.
 • Opravljeno vzrejno preizkušnjo ali PNZ, LPP, TPP. Vzrejno preizkušnjo lahko opravite neposredno pred vzrejnim pregledom.
 • Slikanje kolkov in komolcev je obvezno za vse pasme in mora biti opravljen starosti najmanj 12 mesecev pri inštitutih in na klinikah, ki imajo koncesijo Veterinarske zbornice Slovenije.
 • Opravljen klinični pregled oči, pooblaščeni so naslednji veterinarji:
  o Veterinarska klinika Lesce, dr. Zlata Čop (04/53-77-100)
  o Očesna ambulanta za živali, Milčinskega 62, Ljubljana, dr. Tadej Zemljič
  o Ambulanta za male živali Kočevje, cesta v Log 14, 1330 Kočevje, mag. Sabina BajcPiškur
 • Izdelan DNA profil v skladu z ISAG standardom (EVG Maribor ali veljavni laboratorij, če so izdelani po standardu ISAG in če je iz certifikata razvidno, da je odvzem biološkega materiala opravil veterinar).
 • Veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto.
 • Najnižja starost za pristop k vzrejnem pregledu (na dan prireditve) je v skladu z veljavnim vzrejnim pravilnikom za prinašalce 15 mesecev. Mlajši psi ne bodo pregledani.

 

Vsa plačila morajo biti poravnana najkasneje do 22.10.2020 na TRR SLOVENSKI KLUB RETRIEVERJEV, Andričeva 1, 1000 Ljubljana št. SI56 3000 0000 3902 055 pri Sberbank d.d., Ljubljana.

Namen: (Ime Priimek), SKLIC: 00 25-10-2020

 • Telesna ocena 30,00 €
 • Vzrejni pregled 40,00 €
 • Vzrejna preizkušnja 30,00 €
 • Podaljšanje vzrejnega dovoljenja 30,00 €

* Člani SKR imajo 10 € popusta na zgornje cene. Osebe, ki niso člani nobene članice KZS, plačajo dvojno ceno.

Za vpis rezultatov vzrejnega pregleda mora lastnik predložiti Osebno knjižico psa (modra knjižica, ki jo naroči lastnik s posredovanjem fotokopije rodovnika na KZS).

Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa je odgovoren lastnik. S prijavo na prireditev se vodniki zavezujejo spoštovati pravila KZS. Lastnik psa/psice pripeljane/ga na vzrejni pregled soglaša, da SKR obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z vzrejno pregledanimi psi in da te podatke ter slikovni material o vzrejnem pregledu javno objavi. Vsi udeleženci vzrejnega pregleda morajo spoštovati navodila NIJZ, ki se nanašajo na preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Vzrejna komisija za prinašalce

Return to top of page